kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

dr inż. Piotr Jarosław Urbanek

dr inż. Piotr Jarosław UrbanekPokój: 4 bud. C3, 1p., 2 kl. schodowa
Telefon: (+48) 42 631 26 86 w. 22
E-mail:
Godziny przyjęć: Poniedziałki 12-13 pokój (patrz wyżej) Środy 11-12, pokój (patrz wyżej)Plan zajęć w semestrze zimowym 2018/19

 

Studia stacjonarne

Ostatnie w tej sesji kolkwium wykładowe z AOI sem3 odbędzie się 21.02.2019 o 8.30 w audytorium E5.

Poprawa laboratorium z AOI sem3 odbędzie się w środę 20.02.2019 od 10.00 do 11.00 (sala E110). W tym czasie będzie można oglądać prace z poprzedniego zaliczenia.

Poprawa egzaminu z MiAO odbędzie się w czwartek 21.02.2019 o 8.30 w audytorium E5. Zapraszam.

Dnia 20.02.2019 godziny przyjęć przesunięte są na godzinę 10.00 do sali E110 w budynku WEEiA.

Uwaga!  Studenci specjalności SSIB

Poprawa egzaminu z PSI odbędzie się 21.02.2019 o 8.30 w audytorium E5.

Studia niestacjonarne

Uwaga studenci sem. 3! Przedmiot Automatyzacja Obliczeń Inżynierskich. 

Ostanie w tej sesji kolokwium wykładowe odbędzie się 23.02.2019 o godz. 13.00 w audytorium E1. Zaliczenie laboratorium AOI odbędzie się 23.02.2019 o godz. 12.00.

Uwaga studenci sem. 7! Przedmiot Podstawy Sztucznej Inteligencji.

Ostatni w tej sesji egzamin z PSI odbędzie się 23.02.2019 o godz. 13.00 w audytorium E1.

W ww terminie mogą zaliczać również studenci mający braki z poprzednich semestrów (dotyczy studów stacjinarnych, jak i niestacjonarnych).

 1. Podstawy Sztucznej Inteligencji, sem. 6.
 2. Automatyzacja Obliczeń Inżynierskich, sem. 3.
 3. Automatyzacja Obliczeń Inżynierskich, sem. 6. Mechatronika
 4. Systemy Operacyjne 2, sem. 3.

Katalog SO2

Katalog PSI stacjonarne                           Paczka dla studentów

Obrazy                                                      Podstawy Informatyki

ASSO                                                        AOI sprawozdania

AOI kolokwium

Profil naukowy:

 1. Komputerowa analiza pola elektromagnetycznego i sprzężonego z nim pola temperatury,
 2. Regulacja temperatury
 3. Analiza układów dynamicznych za pomocą sztucznych sieci neuronowych (SSN)
 4. Optymalizacja metodą algorytmów genetycznych.

Ważniejsze artykuły:

 

 1. Algorytmy sterowania nagrzewaniem indukcyjnym wirujacego walca stalowego za pomocą ruchomych wzbudników. Frączyk Andrzej, Urbanek Piotr, Kucharski Jacek, Przegląd Elektrotechniczny, 2010, rocznik 86, nr 2, s. 42-46. 
 2. Modeling and control of induction heated multi input -multi output systems. Kucharski Jacek, Urbanek Piotr, Frączyk Andrzej, International Symposium on Heating by Electromagnetic Sources, Padwa 2010, s. 91-97.
 3. Algorytmy sterowania kilkoma ruchomymi wzbudnikami w nagrzewaniu indukcyjnym obracającego się walca. Urbanek Piotr, Frączyk Andrzej, Kucharski Jacek, Zeszyty naukowe, Nauki techniczne - Elektryka, Politechnika Świętokrzyska, 2010, nr 15, s. 31-38.
 4. Komputerowy system stabilizacji mocy grzejnej w układzie nagrzewania indukcyjnego obracającego się walca. Urbanek Piotr, Frączyk Andrzej, Kucharski Jacek, Zeszyty naukowe, Nauki techniczne - Elektryka, Politechnika Świętokrzyska, 2010, nr 15, s. 39-46.
 5. Neural Network Modelling of Chosen Nonlinearities in Induction Heated Industrial PlantsP. Urbanek, J. Kucharski, A. Frączyk, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej 15 2011 625-635
 6. Rotation Speed Control within Computer-Based Measurement and Control System A. Frączyk, J. Kucharski, T. Jaworski, P. Urbanek.  Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej 15 2011 331-337
 7. 3D Modeling of Electromagnetic-Thermal Phenomena in Induction Heated Rotating Steel Cylinder J. Kucharski, J. Zgraja, P. Urbanek, A. Frączyk, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej 15 2011 403-411
 8. Cyfrowa stabilizacja mocy grzejnej w układzie nagrzewania indukcyjnego obracającego się walca. A. Frączyk, J. Kucharski, P. Urbanek Przegląd Elektrotechniczny  R. 87, Nr 7 2011 16-1,
 9. Kucharski J., Urbanek P., Frączyk A., Jaworski, T. (2012): Computer-based measurement and control system for induction heating of rotating steel cylinder. 
 10. Urbanek P., Kucharski J., Frączyk A. (2012): Comparison of methods for determining the thermal conductivity in induction heated industrial rotating calenders. Automatyka, Wyd. AGH, 2012, (przyjety do druku)
 11. Frączyk A., Urbanek P., Kucharski J. (2012): Control algorithms for inductors movement in induction heated calenders.  Automatyka, Wyd. AGH, 2012, (przyjety do druku)
 12. Kucharski J., Frączyk A., Urbanek P. (2012): Using infrared camera for dynamic properties identification of induction heated rotating steel cylinder. Automatyka, Wyd. AGH, 2012, (przyjety do druku)
 13. Urbanek P., Kucharski J., Frączyk A. (2012): Korekcja zmiennej emisyjności powierzchni nagrzewanego indukcyjnie wirującego walca dla potrzeb pomiarów kamerą termowizyjną. Konferencja: Problemy cieplne w elektrotechnice i elektrotechnologie – Konopnica 2012, Zeszyty naukowe PŁ nr 1124, Elektryka, z. 124, s.215-222.
 14. Kucharski J., Frączyk, A., Urbanek P. (2012): Regulacja PI temperatury w układzie nagrzewania indukcyjnego z ruchomymi wzbudnikami. Konferencja: Problemy cieplne w elektrotechnice i elektrotechnologie – Konopnica 2012, Zeszyty naukowe PŁ nr 1124, Elektryka, z. 124, s. 125-135.
 15. Frączyk A., Kucharski, J., Urbanek P. (2012): Algorytmy dwustawnej regulacji temperatury powierzchni walca stalowego z zastosowaniem ruchomych wzbudników. Konferencja: Problemy cieplne w elektrotechnice i elektrotechnologie – Konopnica 2012, Zeszyty naukowe PŁ nr 1124, Elektryka, z. 124, s.113-123.
 16. Urbanek P. (2012): Correction of changing emissivity of induction heated rotating steel cylinder. Przegląd Elektrotechniczny, (przyjęty do druku)

Materiały dla studiów podyploowych